Kas registruoja žemės sklypą?

20/01/2018

Žemės sklypą registruoja pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo.